Om alle inhoud te kunnen zien hebt u de actuele versie van Adobe Flash Player nodig.

Welkom De naam Erfprins Geschiedenis van het fort. Vervolg 'Geschiedenis van het fort' Oude foto's Vervolg 'Oude foto's' 1. Vervolg 'Oude foto's' 2. Huidige foto's  Natuur op fort Erfprins Vrijwilligerswerkgroep..... Rondleidingen 'Algemeen' Film rondleiding Links Gastenboek & Contact 

Vervolg 'Oude foto's' 2.

(foto 10.) Entree naar de 'Artillerie-school' in de jaren ’60 en beginjaren ’70. In 1975 kwam hier een 2e bord te staanmet de vermelding 'Torpedoschool' toen de beide scholen fuseerden.

(foto 10.) Entree naar 'Artillerie-school'.

(Foto 9.) Links gebouw 'Soemba' in de beginjaren ’70. Op dit gebouw stond de karakteristieke 3D radar die later op "Hr. Ms. “De Ruijter” kwam te staan. Hiermee werden in die tijd proefnemingen gedaan om de bruikbaarheid van deze radar te testen.Op dit gebouw kwamen eind jaren ’70 de ZW-radar, de WM25 vuurleiding en de RPZO van de Standaard fregatten te staan, wederom voor proefnemingen, in later jaren werd deze apparatuur in gebruik genomen voor praktijklessen van monteursopleidingen. Het rechter gebouw is is de toenmalige Wapentechnische School.

Zie vervolg 'Oude Foto's'........

(foto 6b.) Achterkant Infanteriekazerne.

(foto 7.) Badhuis (r) met Marechausseegebouw (l)

(foto 10.) Geslaagde 'Kustartilleristen' bij hun kanon

Hier klikken om de tekst te bewerken

(foto 11.) Deze voorlopig laatste foto geeft ons een kijkje in het jaar 1905, waarbij een klas nieuw opgeleide kustartilleristen poseren voor hun staatsieportret bij het uitreiken van hun diploma. Zij staan bij een kanon van 24 cm L25, gebouwd bij de Duitse firma Krupp.

Vervolg 'Oude foto's' 2Grootste fort van Nederland

'Fort Erfprins'