Om alle inhoud te kunnen zien hebt u de actuele versie van Adobe Flash Player nodig.

Welkom De naam Erfprins Geschiedenis van het fort. Vervolg 'Geschiedenis van het fort' Oude foto's Vervolg 'Oude foto's' 1. Vervolg 'Oude foto's' 2. Huidige foto's  Natuur op fort Erfprins Vrijwilligerswerkgroep..... Rondleidingen 'Algemeen' Film rondleiding Links Gastenboek & Contact 

Vervolg 'Oude foto's' 1.

Vervolg 'Oude foto's' 1

(foto 5.) laat de sportschool zien. Hierover valt erg weinig te vertellen, het gebouw is neergezet in 1914, heeft altijd alleen maar dienst gedaan als sportschool en is tenslotte eind 1984 afgebroken.

(foto 6a.) Deze foto toont de infanteriekazerne, gebouwd in 1857. Een imposant gebouw met dikke muren, zeker op de benedenverdieping. Aan één van de zijvleugels werd in 1965 de "nieuwe kazerne" vastgebouwd. Aan de achterzijde van de "oude kazerne" werd in september 1966 het aangebouwde bad- en toiletgedeelte in gebruik genomen.

(foto8.) 'Cerberus' laat de woning van de genie-opzichter zien, dat gebouwd is in 1859. Vanaf 1950, toen de Koninklijke Marine op het fort kwam, werd het door de Marine achtereenvolgens gebruikt als kajuit van de Commandant, daarna als kantoorgebouw, later als onderkomen van de kleermaker en schoenmaker, studiegebouw en gespreksruimte voor de Geestelijke Verzorging en als slaapruimte voor de wacht. Het werd gesloopt in maart 1987 om ruimte te maken voor het nieuw te bouwen bedrijfsrestaurant.

(foto 5.) Sportschool 1914-1984

(foto 7.) Deze is gemaakt rond 1930, laat ons rechts het badhuis en aan de linkerzijde het Marechausseegebouw zien. Van het badhuis is ons niet bekend in welk jaar het gebouwd is. In dit gebouw kon de bemanning van fort Erfprins douchen in grote ruimtes. Het badhuis is gesloopt in 1967, nadat aan de achterzijde van de infanteriekazerne in 1966 een nieuw aangebouwd bad- en toiletgedeelte gereed kwam.

Het Marechausseegebouw is gebouwd in 1856, als woning voor de opzichter van de Genie. Later is dit gebouw in gebruik genomen als accommodatie voor de Marechaussee. Rond 1950 is de bovenverdieping doorgetrokken tot over de volle lengte van het gebouw en kreeg het een plat dak. Na 1950 werd het de ziekenboeg, met de naam 'De Witte Olifant'. Het werd gesloopt in 1968, nadat de nieuwe ziekenboeg in gebruik was genomen.

(foto 6a.) 'Infanteriekazerne', gebouwd in 1857

(foto 3.) De gevangenis.

(foto 8.) 'Cerberus', voormalige genie-woning.

(Foto 9.) Links gebouw 'Soemba' in de beginjaren ’70. Op dit gebouw stond de karakteristieke 3D radar die later op "Hr. Ms. “De Ruijter” kwam te staan. Hiermee werden in die tijd proefnemingen gedaan om de bruikbaarheid van deze radar te testen.Op dit gebouw kwamen eind jaren ’70 de ZW-radar, de WM25 vuurleiding en de RPZO van de Standaard fregatten te staan, wederom voor proefnemingen, in later jaren werd deze apparatuur in gebruik genomen voor praktijklessen van monteursopleidingen. Het rechter gebouw is is de toenmalige Wapentechnische School.

Zie vervolg 'Oude Foto's' 2........

(foto 6b.) Achterkant 'Infanteriekazerne'.

(foto 7.) Badhuis (r) met Marechausseegebouw (l)

(foto 9.)'Soemba (l), Wapentechnische school (r)Grootste fort van Nederland

'Fort Erfprins'