Om alle inhoud te kunnen zien hebt u de actuele versie van Adobe Flash Player nodig.

Welkom De naam Erfprins Geschiedenis van het fort. Vervolg 'Geschiedenis van het fort' Oude foto's Vervolg 'Oude foto's' 1. Vervolg 'Oude foto's' 2. Huidige foto's  Natuur op fort Erfprins Vrijwilligerswerkgroep..... Rondleidingen 'Algemeen' Film rondleiding Links Gastenboek & Contact 

Vervolg 'Geschiedenis van het fort'

Na 1900 werd er eigenlijk alleen nog op kleine schaal veranderd en verbeterd, grote bouwprojecten bleven uit, mogelijk als gevolg van de Eerste Wereldoorlog en de crisisjaren, waardoor er gewoon erg weinig geld beschikbaar was voor Defensie. Pas in de mobilisatietijd van 1939-1940 werd er een verbetering aan de oostelijke zijde van de kustbatterij gemaakt. Een aantal van de verouderde 24 cm kanonnen werden vervangen door nieuwere 15 cm kanonnen afkomstig van de secundaire batterij van de pantserschepen “Hertog Hendrik” en “Jacob van Heemskerck”.

In de Tweede Wereldoorlog werd ook fort Erfprins bezet door het Duitse Leger en Marine. Zij verbouwden de pas verbeterde kustbatterij om naar een FLAK-batterij (luchtafweer), waar eerst 4 stuks 88 mm kanonnen werden opgesteld, later vervangen door 4 stuks 10,5 cm luchtdoelkanonnen met een koepel er overheen.

Deze FLAK-batterij gaf de Engelse Luchtmacht dusdanig veel hinder bij hun pogingen om de Rijkswerf te bombarderen, dat men besloot om deze batterij eens van een gericht bombardement te voorzien. Helaas miste men de FLAK-batterij, maar er was wel schade aan het Zeefront (op de plaats waar na de oorlog het brug-complex en de radarmast kwam te staan), de meetpost boven nis 5 verdween geheel en ook de ondergelegen artillerie-kazerne kreeg schade aan de gewelven in gangen en lokalen.Na de Tweede Wereldoorlog is fort Erfprins enige jaren in gebruik geweest als internerings-kamp voor Nederlanders, die gedurende de oorlog de zijde van de Duitse bezetters hadden gekozen.Het fort werd hiervoor rondom afgezet met prikkeldraad, er kwamen schijnwerpers en mitrailleurposten, er werd alles aan gedaan om ontsnappingen te voorkomen. Deze episode duurde tot 1947, toen werd het fort door de Landmacht en de Nationale Reserve in gebruik genomen. Op 8 februari 1950 besloot de Minister van Marine de artillerie-opleidingen in fort Erfprins onder te brengen.

Een groot deel van de aanpassingen aan het fort en het Zeefront werd door aannemers gedaan, zoals het ombouwen van bestaande gebouwen tot school- en legeringsgebouw, en het aan-passen van het Zeefront zodat hier het marinegeschut geplaatst kon worden. Er bleef echter een heleboel werk liggen en dit werd door de marinebemanning zelf gedaan, zoals bijvoorbeeld het inrichten van gebouwen en het aankleden van het fort. Er kwamen tegel- en grindpaden, trapopgangen op het Zeefront, er werden scheidingsmuurtjes en plantsoentjes gemaakt.Na anderhalf jaar noeste arbeid was de klus dan toch geklaard en was de verplaatsing van de Artillerieschool van het fort Oostbatterij naar fort Erfprins voltooid. De lessen konden hier nu beginnen en ook dit werd voortvarend aangepakt. Het fort Erfprins werd bij het personeel het synoniem voor een soort strafkamp. De discipline was er streng, alle verplaatsingen van kazerne naar school en kantine werd in de looppas uitgevoerd en dit zou zo blijven tot in de jaren 70!

In 1960 werd Erfprins omgedoopt tot Marinekazerne Erfprins en werden er ook andere scholen op het terrein ondergebracht. Dit begon met de NBCD-school, gevolgd door de Electronische school en de Torpedoschool. Deze laatste twee werden eind 1976 samen-gevoegd met de Artillerieschool en werd zo de Wapentechnische school. In 1978 kwam als laatste de School Voor Bedrijfsvoering & Onderwijs (SMVBO) naar de MK Erfprins. In de marinetijd is er op Erfprins enorm veel verbouwd en ook nieuw gebouwd. Vrijwel alle gebouwen die nu in gebruik zijn, zijn in de marinetijd nieuw neergezet. Helaas moesten hiervoor een aantal markante gebouwen het veld ruimen. Voor de vergroting van de Wapentechnische school verdwenen eind jaren 70 het provoosthuis "Piet Hein” en de bunker “Van Nes”. De laatste was van oorsprong de kruitopslagplaats die nog dateerde uit de Franse tijd. Het blok voor gehuwden, in de marinetijd beter bekend als het onderofficiersverblijf "Banckert" maakte plaats voor de nieuwbouw van de SMVBO. De infanteriekazerne “Johan Maurits van Nassau” maakte plaats voor het nieuwe kazernegebouw onder dezelfde naam, hiervoor moest ook het “Moriaanshoofd” wijken. Tot slot maakten de twee quonsetloodsen plaats voor de nieuwe sportschool “Flores”.

Vervolg: 'Geschiedenis van het fort'Grootste fort van Nederland

'Fort Erfprins'