Om alle inhoud te kunnen zien hebt u de actuele versie van Adobe Flash Player nodig.

Welkom De naam Erfprins Geschiedenis van het fort. Vervolg 'Geschiedenis van het fort' Oude foto's Vervolg 'Oude foto's' 1. Vervolg 'Oude foto's' 2. Huidige foto's  Natuur op fort Erfprins Vrijwilligerswerkgroep..... Rondleidingen 'Algemeen' Film rondleiding Links Gastenboek & Contact 

Natuur op fort Erfprins

Zwaluwmuur Oostzijde fort (3)

Natuur op "fort Erfprins

In de strikte zin is fort Erfprins geen natuurgebied, maar samen met het natuurgebiedjede Kleiopslag in de Huisduinerpolder vormt het wel een bijzonder plekje.Met de oude fortgracht (foto 1) binnen het fortterrein en het ecologisch maaibeheer heeft de soorten-rijkdom van de vegetatie binnen het fort sterk bevorderd, met als gevolg het optreden van een zeer groot aantal dag- en nachtvlinders. In 1981 werden er 190 soorten geteld.Zeer belangwekkend is het voorkomen van het zeer zeldzame zwartsteelvarentje (foto 2) op de noordelijke muren. Op de fortwallen die hier en daar duinachtig aandoen groeien o.a. biestertarwegras, zandhaver, zandzegge, geel walstro en slangelook. In de rietkragen op het fortterrein groeien nog de planten harig wilgenroosje en gewone engelwortel. Rond de brandvijvers (overblijfselen van de oude fortgracht) is een mooi natuurgebiedje ontstaan.

Verder zijn er nog vossen gesignaleerd.Daarmee is fort Erfprins en de Huisduinerpolder een zeer interessant flora- en faunagebied.

Natuurgebied bij brandvijvers (1)

Zwartsteelvarentje (2)

Op het fort Erfprins is ook de (foto 4) Sint Jacobsvlinder (Tyria jacobaeae) aanwezig. Het is een overdag actieve nachtvlinder uit de familie van de spinneruilen (Erebidae), onderfamilie beervlinders (Arctiinae). De vlinder komt niet alleen in Nederland, België en de rest van Europa en ver daar buiten voor. De Sint-Jacobsvlinder heeft als leefgebied zandgrond, waar zijn waardplanten, het jakobskruiskruid en enkele andere kruiskruid- soorten voorkomen. De lengte van de vleugel is 16-21 millimeter. De vliegtijd is van april tot en met begin augustus.

Sint Jacobsvlinder (4)

Zebrarups (5)

Het opvallende oranjegeel van de zwarte zebrarupsen (foto 5) zitten overdag open en bloot op het Jakobskruiskruid en andere soorten kruisbloemigen. Ze eten vooral de bladeren en de bloemen; als er erg veel rupsen bij elkaar zitten, blijft er slechts een kale stengel over. Omdat zijn voedselplant giftige stoffen bevat is ook de rups giftig en wordt daardoor niet gegeten door vogels en andere dieren. Zn felle oranje-zwarte strepen waarschuwen deze dieren dat ze met een oneetbare rups te doen hebben.De rups verpopt in een eenvoudige cocon in de grond. De pop overwintert. De vlinder vliegt van april tot juli.Het gif wordt door de rups via de pop aan de vlinder doorgegeven, waardoor de Sint-Jacobsvlinder (foto 4) een van de giftigste nachtvlinders is die bij ons rondvliegt.

In 1994 is aan de oostzijde van fort Erfprins een oeverzwaluwwand(foto 3) geplaatst van 16 meter lang en 3 meter hoog. Van achteren is de wand opgevuld met zand en klei. De wand is te zien vanaf het Schapendijkje. Het is wel een feit dat de oeverzwaluw nu vaker op het fort komt, al hebben ze deels de zwaluwwand verruild voor een alternatievenestelplek. Boven ondergrondse artillerie kazerne 'Gelderland' werden in 2008zo’n 30 paartjes geteld. Waarschijnlijk halen de zwaluwen hun kleiuit de Huisduinerpolder.Huiszwaluwen zijn op en in verlaten gebouwen vertegen-woordigd. Vleermuizen zijn in de onder-grondse artillerie- kazerne en in de remises aanwezig.Grootste fort van Nederland

'Fort Erfprins'