Om alle inhoud te kunnen zien hebt u de actuele versie van Adobe Flash Player nodig.

Welkom De naam Erfprins Geschiedenis van het fort. Vervolg 'Geschiedenis van het fort' Oude foto's Vervolg 'Oude foto's' 1. Vervolg 'Oude foto's' 2. Huidige foto's  Natuur op fort Erfprins Vrijwilligerswerkgroep..... Rondleidingen 'Algemeen' Film rondleiding Links Gastenboek & Contact 

Huidige foto's

Huidige foto's

Foto hierboven: is genomen vanaf het dak van gebouw Brinio een gebouw dat zich bevindt op de NW-hoek van het Zeefront en toont ons de Westelijke wallen van het fort. Verder zijn op de foto het gebouw 'Eendracht' en het schoolgebouw van de 'Technische Opleidingen' te zien.

Rechter foto: toont ons het pronkstuk van de rondleidingen: de 283 meter lange kazerne 'Gelderland' van de Kustartillerie. Hierin valt zoveel te zien en er valt zoveel over te vertellen dat de rondgang door dit gebouw wel enige tijd in beslag neemt. De halfverlichte gangen en de lokalen met gewelfde plafonds geven een aparte sfeer. Voor de jeugd zijn de niet verlichte gangen altijd een uitdaging: wat zou daar achter nog te zien zijn? Gelukkig is aan het interieur nog het vroegere gebruik af te lezen, de keukens, de munitiebergplaatsen, de waterkelders en de toiletten zijn nog herkenbaar.

Linker foto: is eveneens gemaakt is vanaf het dak van de Brinio, geeft ons een overzicht van de Westelijke zijde van het Zeefront. Tegenwoordig staan daar bijna geen wapens meer, een heel verschil met de tijd van de Kustbatterij met zijn 13 kanons van 24 cm, of met de vroegere Marinetijd toen het hele Zeefront vol stond met allerlei soorten geschut, van 2 tot 12 cm.

Foto hierboven: is gebouw 'Van Brakel', gebouwd als bomvrij hospitaal. Gelukkig heeft het pand nooit als zodanig dienst hoeven doen, er hebben zich niet veel oorlogshandelingen afgespeeld op het fort. Het gebouw heeft veelal dienst gedaan als bergplaats, als klaslokaal voor opleidingen en ook het zenderpark van CZMNED heeft hier enige tijd gestaan.

Linker foto: laat de Oostelijke wallen en de Keelpoort met brug zien. Deze poort was vroeger de hoofdingang van het fort, totdat in 1995 de nieuwe ingang aan het Schapendijkje in gebruik genomen werd. Op de foto zien we verder rechts het bedrijfs- restaurant 'Buffel', achterin het gebouw van de 'Technische Opleidingen' en het blauwe gebouw is de sportschool 'Floris'.Links, op de achtergrond, zien we verder nog het 'Noord West Groep' ziekenhuis'.

Hier een aantal overzichtsfoto’s die een groot gedeelte van het fortterrein laten zien.

Rechter foto: geeft ons een overzicht vanaf de Oostelijke zijde van het Zeefront waarop vooraan, zowel links en rechts, delen van de 'Duitse FLAK-batterie' te zien zijn, die in de Tweede Wereldoorlog gebouwd is. Inmiddels zijn het brugcomplex en de grote radarmast (die nog wel op de foto staan) ten prooi gevallen aan de slopershamer, en vervangen door een portacabin met een radaropstelling.Grootste fort van Nederland

'Fort Erfprins'