Om alle inhoud te kunnen zien hebt u de actuele versie van Adobe Flash Player nodig.

Welkom De naam Erfprins Geschiedenis van het fort. Vervolg 'Geschiedenis van het fort' Oude foto's Vervolg 'Oude foto's' 1. Vervolg 'Oude foto's' 2. Huidige foto's  Natuur op fort Erfprins Vrijwilligerswerkgroep..... Rondleidingen 'Algemeen' Film rondleiding Links Gastenboek & Contact 

De naam Erfprins

Nadat de laatste Franse troepen op 4 mei 1814 uit Den Helder vertrokken waren, stelde men alles in het werk om de herinneringen aan de bezetters kwijt te raken. Ook stoorde het de Souvereine Vorst, de latere Koning Willem I, dat tal van forten namen droegen die bleven herinneren aan Napoleon’s roemrijke verleden. Hij gaf de Commissaris Generaal van het departement van Oorlog opdracht alle daarvoor in aanmerking komende forten voor naamswijziging voor te dragen. Op 28 juli 1814 autoriseerde de vorst de naamswijziging van het fort 'La Salle' in fort 'Erfprins'. Tevens bekrachtigde hij het voorstel om de 5 bastions van het fort, die ook naar bekende Fransen genoemd waren, van naam te doen verwisselen. Zo werden deze namen: Prins Maurits, Coehoorn, Egmond, Du Moulin en Wassenaer.

Fort Erprins plattegrond 1812-1875

Fort Erprins plattegrond 1876 - heden.

'Wapenschild 'MK Erfprins'

De naam 'Erfprins'

In 1795 werd deze batterij omgedoopt in 'Revolutie' en in 1810 werd de naam "Keizerlijke Batterij". Bij hetzelfde besluit van de Souvereine Vorst waarin 'La Salle' tot 'Erfprins' wordt omgedoopt, laat hij de "Keizerlijke Batterij" veranderen in "Batterij aan het Kaaphoofd".

In 1960 werd 'fort Erfprins' omgedoopt tot 'Marinekazerne Erfprins' en in 1964 liet de toenmalige commandant van de Marinekazerne Erfprins, Kapitein ter Zee, Elbers, vaststellen naar welke prins uit het 'Huis van Oranje' het fort werd genoemd. De Hoge Raad van Adel kon zich toen verenigen met het voorstel van CZM-Nederland om prins Willem Frederik George Lodewijk, de oudste zoon van Koning Willem I, als naamgever van Erfprins te beschouwen. Het wapenembleem van de Marinekazerne Erfprins is dan ook afgeleid van dat van Koning Willem II.

Willem Frederik George Lodewijk

Het fort is niet de eerste drager van de naam Erfprins. Reeds in 1770 werd door de Amsterdamse Admiraliteit een oorlogs-schip der 2e klasse (54 kanons en 230 tot 500 koppen) 'Erfprins' genoemd. Op 15 aug. 1781 maakte het de slag bij de Doggersbank mee en is op 25 november 1783 in de Atlantische Oceaan gezonken. In 1793 werd de naam 'Erfprins' gedragen door de kustbatterij waarvan de restanten nu nog aanwezig zijn, links naast het fort, tussen het Zeefront en de vuurtoren.Grootste fort van Nederland

'Fort Erfprins'